Recent
Dam tot Dam loop succesvol!
Lees verder...

Van den Boom Netwerkborrel in November!
Lees verder...

Programma / Project Manager ING Financial Markets
Lees verder...

WAARscan ING Financial Markets
Lees verder...

1e Van den Boom Netwerkborrel
Lees verder...

  Project Management

Bent u op zoek naar de Project Manager die iets bijdraagt aan het succes van uw bedrijf? Dan is Van den Boom Project- en Interim Management de partner voor u. Van den Boom houdt de oorspronkelijke doelstellingen, maar vooral het 'waarom', van het project gericht in het oog. De markt verandert namelijk zo snel dat de vooraf omschreven doelstellingen alweer achterhaald kunnen zijn en het dus belangrijk is dat er bijsturing op de doelstellingen plaatsvindt om er voor zorgen dat uw bedrijf een succes blijft.

1. WAAR?

a. Het �WAARom�, �WAARnu� en �WAARtoe� achterhalen

Wat is het probleem, idee, kans of verbeterpunt (WAARom)? Wat is de huidige status (WAARnu) en wat is het doel (WAARtoe)?

b. Het �WAARaan� en �WAARonder� vaststellen

WAARaan moet het eindresultaat (doel) zowel functioneel als operationeel voldoen? Hebt u Eisen en/of Wensen? WAARonder (randvoorwaarden) moet het project werken? Deadlines, beschikbare budgetten en de middelen.

c. Het �WAARbinnen� vaststellen

Hier wordt vooral vastgesteld wat er NIET door het project wordt gedaan. Wat hoort niet tot het probleem? Wat hoeft niet bereikt te worden?

Als u, als opdrachtgever, niet weet waar u WAAR moet vinden kan Van den Boom Project- en Interim Management u daarbij helpen. Na de WAARscan is alle WAAR helder!

2. Hoe, Wie en Wat
Nadat besloten is om na de WAAR fase door te gaan start de ontwerpfase. Daarin wordt de Hoe, Wie en Wat bepaald. Welke stappen en activiteiten (Breakdown) worden ondernomen (Hoe), Wat leveren die op en Wie gaat het doen en Wie gaat afnemen?

3. De Start
Het projectteam wordt samengesteld, ge�nformeerd en gemotiveerd. Taken en verantwoordelijkheden worden verdeeld om er voor te zorgen dat er een teamgeest ontstaat waarmee het project een succes kan worden.

4. Richting geven en houden
Van den Boom Project- en Interim Management geeft de richting van de af te leggen weg aan en zorgt er voor dat de weg naar het eindresultaat stap voor stap wordt afgelegd en bereikt.
Soms zal er van de weg worden afgeweken om er later weer op terug te keren of om de nieuwe alternatieve route te vervolgen om het einddoel te bereiken. Aspecten die de keuze bepalen zijn: Kwaliteit, Tijd, Geld, Informatie en Organisatie (KTGIO). Op de naleving van vooraf opgestelde (verkeer) regels zal worden toegezien. Deadlines worden gehaald of tijdig bijgesteld. Van den Boom Project- en Interim Management gelooft in samenwerken en zal dan ook samen met het projectteam improviseren om problemen op te lossen met creatieve idee�n. Voordelen en risico�s zullen worden afgewogen om tot de juiste keuzes te komen.

5. Afsluiten
Een project is pas geslaagd als het resultaat van het project door de eigen organisatie gebruikt wordt en verder onderhouden kan worden. De overdracht moet dus goed zijn verlopen.


Portfolio

- Koninklijke Ahold NV,

* Project manager migratie traject aandelen gerelateerd beloning-systeem (maart 2014 - oktober 2014)

- ABN Amro Bank NV,

* Project manager Global Securities Finance (november 2009 - oktober 2010)

- ING Wholesale Banking Financial Markets,

* Programma / Project manager Global Securities Finance (september 2008 tot juli 2009)

- ING Wholesale Banking Equity Markets,

* Uitvoeren WAARscan (juni - augustus 2008)

- Asset Control International BV,

* IT Project Manager (januari - mei 2008)

- ING Wholesale Banking Securities Services,

* Project Manager

- Extra Clearing BV,

* Project Manager

- BP Nederland BV,

* Project Medewerker
* Projectmedewerker Benelux
* Projectmedewerker Nederland

Een uitgebreide beschrijving van deze Portfolio kan aangevraagd worden via Contact.